O firmě:

Info Office s.r.o. působí v oblasti IT od roku 1990. Ještě pod původním názvem Infotrading se společnost zabývala hlavně dodávkami a instalací výpočetní techniky a SW. Postupně začala rozvíjet a orientovat svoji činnost především na vývoj vlastního SW. Od roku 2002 začala nabízet vlastní informační systém Info Office MMI, který si našel více jak 500 zákazníků (firmy o počtu zaměstnanců mezi 2-2000 a obraty mezi 1-500 miliony Kč). Program je licencován a na základě nákupu licence si uživatel instaluje program na své zařízení. K aktualizacím slouží komponenta IO Update, která informuje o novinkách a jednoduše doinstaluje změny do programu. Nově od roku 2013 nabízí společnost produkt Info Office Online na nejmodernější platformě Microsoft Azure, vyvinutý pro nasazení na datových centrech a s přístupem odkudkoliv přes webový prohlížeč. Během své existence společnost vytvořila i několik specializovaných aplikací na individuální zadání zákazníků. Všechny nabízené programy jsou pravidelně aktualizovány a vylepšovány, aby splňovaly požadavky uživatelů a legislativy. Programy jsou vyvíjeny na platformě Microsoft, ke kterému má Info Office statut nezávislého vývojáře (Independent Software Vendor). Info Office je členem Microsoft Partner Network.