Časté dotazy

Ekonomický systém

Proč nesouhlasí v rozvaze aktiva a pasiva?

Před sestavením rozvahy je potřeba, aby zůstatek kont, které nejsou zahrnuty do výkazu, byl nulový. Nastavte výchozí řádky výkazu a potom zi zobrazte volná konta. To jsou konta, která nejsou přiřazena žádnému řádku výkazu. Pokud mají nenulový zůstatek, tak je přeúčtujte na konta, která jsou součástí výkazu. Další možností je zařazení konta do výkazu. (více v manuálu)

Jak zadat ve výkazech hodnoty o minulém období

V některých výkazech se zobrazují kromě aktuálního období i hodnoty předchozího účetního období. Ty jsou čerpány z uložených hodnot. Před tiskem výkazu je možné zadat, zda budou hodnoty výkazu uloženy. V předchozím období si otevřeme výkaz a zatrhneme políčko "Uložit pro další období:". Volbou uložené hodnoty lze tyto údaje zobrazit.

Vydané faktury ES a nastavení běžného textu

Ve vlastnostech knihy vydaných faktur nezatrhneme parametr Text jako objekt. Parametr Text jako objekt, který určuje zda bude použit objekt či běžný text má vliv pouze na nové doklady. U již vystavených dokladů nelze typ textu měnit.

Obchodní databáze

Jak zadat na fakturu položky s novými i starými sazbami daně?

Na jednom dokladu lze použít pouze jeden druh sazeb. Musíte vytvořit dva doklady.

Personalistika a mzdy

Jak elektronicky podat ELDP?

Elektronické podání je od 1.1.2010 samostatný modul a je nutno si zakoupit licenci. Po zakoupení se Vám objeví licence v programu Info Office Update, který je určen pro aktualizaci zakoupených modulů. Poté aktualizace probíhá jako u ostatních modulů, tedy jeho označením a spuštěním aktualizace. Pokud nemáte zakoupený modul pro elektronické podání, můžete vyplnit el. formulář na stránkách ČSSZ a odeslat ho datovou schránkou.

Kde vytisknout Přílohu k žádosti o dávku?

Přílohu lze vytisknout ze zadání mezd, na položkách mzdy kliknout na pravé tlačítko myši, zobrazí se menu, kde je Příloha k žádosti o dávku.

Jak zadat vratku daně zaměstnanci, který požádal o roční zúčtování daně a který již u nás nepracuje?

Nejprve musíme otevřít mzdové údaje zaměstnanců a tlačítkem s brýlemi dát zobrazit všechny zaměstnance. Poté najít příslušného zaměstnane a znovu tlačítkem s brýlemi dát Doplnění mzdových údajů. Vybereme jeden pracovní poměr, na který přísluší vratka, a dvojklikem na PP se údaje přesunou do mzdových údajů. Nic neupravujeme, datum ukončení necháme tak, jak byl. Poté se již zaměstnanec objeví v zadání mezd, kde zadáme mzdovou položku vratky daně.

Kam zadat roční nezdanitelné částky zaměstnanců?

Otevřeme mzdové údaje zaměstnance a klikneme na tlačítko s brýlemi, poté vybereme Osobní údaje a poté Roční nazdanitelné částky.

Jak dosáhnu kód 1+S v ELDP u zaměstnance, který je společník nebo jednatel?

V osobních údajích zaměstnance na tlačítku s brýlemi je formulář Člen statutárního orgánu, do kterého zadáte název a data, pro každý rok zvlášť.

Statutární orgán

Zadávání statutárních orgánů - Pokud je zaměstnanec statutárním orgánem, zadáme tuto skutečnost do osobní karty zaměstnance > Místní menu >Statutární orgán. Ve formuláři pro zadání statutárního orgánu zadáme data od - do pro každý rok. V ELDP se zobrazí tento záznam v Kódu příznakem S na druhém místě. Výše popsané aplikujeme i pro statutární orgán, který není zaměstnancem, ale pouze statutárním orgánem. Ten bude mít v pracovním poměru zadáno Společníci s.r.o. nebo Členové družstev nebo Jednatel, komandista. Vyplácení odměn statutárních orgánů, provádíme mzdovou položkou Odměny statutárních orgánů vč. ZP, jak pro zaměstnance na pracovní poměr, tak pro statutární orgán.

Problém se zaúčtováním mezd

Novelizací vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech je mj. požadována samostatná analytická evidence pro předpisy pojistného za zaměstnance a samostatná analytická evidence pro předpisy pojistného zaměstnavatelů.

Pro pojistné za zaměstnance si přidejte v číselníkách do adresáře novou adresu a přiřaďte nové konto 336 s analytikou (toto konto si nejprve zadejte v ES do účetního rozvrhu).

 

Pak  do konstant přidejte tuto adresu do složky Ostatní, adresy pro platby 'Platba OSSZ za zaměstnance (pokud už je proveden výpočet mezd je nutné jeho odstranění).

Nyní znovu proveďte výpočet a vygenerujte příkaz k úhradě a zaúčtujte.